WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU DANYCH OŚWIATOWYCH KSDO

Projekt ma na celu pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy danych systemu oświaty i umożliwienie wymiany danych pomiędzy wieloma systemami, eliminując wielokrotne wprowadzanie tożsamych danych w oświatowych systemach/ zbiorach danych.

Więcej informacji

Zapytania ofertowe:

2019-09-20

Przedmiotem zamówienia będzie usługa ochrony i przyśpieszania serwowania danych aplikacji (dalej Usługi lub CDN) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

2019-08-22

Przedmiotem zamówienia będą usługi zaprojektowania i wykonania interfejsu graficznego – GUI Designer na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

2019-07-23

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej i zabezpieczeń na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0008/18-00.

2019-07-19

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej i zabezpieczeń na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0008/18-00.

2019-07-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi programistycznej  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

2019-04-01

Przedmiotem zamówienia będzie usługa kolokacji wraz z łączami dostępowymi (Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych KSDO”.

I.    Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 12.04.2019 r. Wprowadzone zmiany:1. Zmiana zapisu w pkt. VII ust. 1 Kryteria Oceny ofert – wprowadzono uszczegółowienie opisu definicji Ceny.

2. W związku z powyższą zmianą – zmieniono Załącznik nr 4 – Formularz oferty.
3. Zmiana zapisu w pkt. V. ust. 1 – zmiana terminu składania ofert na dzień 23.04.2019 rok godz. 12.30.

II.    Poniżej w załączniku umieszczona jest pełna treść zmienionego zapytania ofertowego oraz nowy Załącznik nr 4 po zmianie.

III.    Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 01.04.2019 r. Wprowadzone zmiany:
     1.    Zmiana zapisu w pkt. II ust. 1 Zakres i przedmiot wykonania Usługi, ppkt. 9.
     2.    Zmiana zapisu w pkt. V. ust. 1 – zmiana terminu składania ofert.

Poniżej w załączniku umieszczona jest pełna treść zmienionego zapytania ofertowego:

IV.    Publikujemy również treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 09.04.2019 r., jakie pojawiły się w trakcie postępowania.

2019-02-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia będzie świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

2019-02-01

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA:

W dokumencie – „Zapytanie ofertowe” w pkt. II ust. 1 – w tabeli, w górnym wierszu, dla TYPU B zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w nawiasie została omyłkowo wpisana wartość 7 szt. – poprawna wartość to 8 szt. tj. zgodnie z zapisami z pkt. II ust. 4 – „Termin realizacji zamówienia”,  gdzie opisany jest harmonogram dostarczenia usługi wynajmu dla 8 szt. zestawów komputerowych TYP B. Poprawiony plik „Zapytanie ofertowe” został dodany do ogłoszenia pod nazwą: „Zapytanie ofertowe – sprostowanie”. W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 14.02.2019 r. o godzinie 12:30.

2019-01-16

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

Warto przeczytać