Posiadamy własne narzędzia i mechanizmy integracji różnego rodzaju danych w oparciu o szyny ESB.
Proces integracji przeprowadzamy kompleksowo rozpoczynając od inwentaryzacji i analizy danych, poprzez stworzenie modeli integracji, słownikowanie danych, wdrożenie i uruchomienie szyny ESB z procesami integracji, aż po bieżący monitoring pracy szyny, zgodności danych itd.

 
 
 
 

Migracja złożonych i rozproszonych struktur danych informatycznych

Realizujemy złożone projekty migracji danych, zawsze rozpoczynając od wnikliwej analizy zakresu danych, ich struktury i […]

Rozwiń

Wdrożenia mechanizmów SSO dla systemów i aplikacji informatycznych

Mechanizmy SSO stają się nieodzownym elementem złożonych projektów informatycznych, ułatwiając znacznie dostęp do wielu systemów […]

Rozwiń