Kontakt

IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa

tel.: +48 (22) 591 55 80
fax.: +48 (22) 468 88 48

e-mail:
sprawy ogólne: biuro@itss.pl
sprawy handlowe: handlowy@itss.pl
zgłoszenia serwisowe: serwis@itss.pl

numer serwisowy: +48 (22) 487 52 53

NIP: 5272605731
REGON: 141893000
KRS: 0000331875
Kapitał zakładowy: 659 800,00 zł