Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim

Miło nam poinformować, iż z końcem marca podpisaliśmy umowę z Narodowym Bankiem Polskim w ramach wygranego postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedłużenie wsparcia dla systemów ochrony ruchu SMTP”. Przedmiotem zamówienia publicznego opiewającego na kwotę blisko 2.000.000 złotych brutto jest odnowienie wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych. Projekt realizowany będzie do 2023 roku.

Warto przeczytać