Wykrywanie i kontrola nad aplikacjami Software as a Service przez działy IT i bezpieczeństwa stało się codziennością przy masowo wykorzystywanych usługach chmurowych przez biznes. Pytanie już nie sprowadza się do tego, czy dopuszczać chmurę publiczną, ale jak ją monitorować i nie dopuszczać do nadużyć.

Oferowane rozwiązanie McAfee MVISION Cloud for ShadowIT pozwala na:

  • Rozpoznanie, jakie usługi w chmurze typu Shadow IT są używane, przez kogo oraz jakie stanowią zagrożenie dla organizacji i jej danych
  • Ocenę i wybranie usług w chmurze, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i zgodności, wykorzystując bazę danych usług i ich kontrole bezpieczeństwa
  • Ochronę danych firmy przechowywanych na chmurze poprzez zapobieganie udostępnianiu niektórych danych wrażliwych oraz szyfrowanie i tokenizację danych
  • Rozpoznanie potencjalnego nadużycia usług w chmurze, zarówno przez osoby z wewnątrz, jak i z zewnątrz, które przejmują konta użytkownika
  • Wprowadzenie różnych poziomów dostępu do danych i funkcjonalności usług w chmurze na podstawie urządzenia, systemu operacyjnego i lokalizacji użytkownika

Dzięki gotowym integracjom z systemami WebProxy lub NGFW możemy bardzo szybko dowiedzieć się kto, kiedy miał dostęp do aplikacji chmurowych oraz co na nich robił. Ocena ryzyka każdej z usług chmurowych pozwala administratorom świadomie podjąć decyzję jakie zagrożenie dla firmy może stanowić dopuszczenie wykorzystywania SaaS.

Warto przeczytać