Cloud Security and Compliance

Zabezpieczenie infrastruktury chmurowej w czasie rzeczywistym — ochrona, optymalizacja, zgodność z przepisami i zasadami

Cloud Conformity to innowacyjne rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem w chmurze umożliwiające rozwiązanie często niedostrzeganych problemów z bezpieczeństwem, spowodowanych na przykład nieprawidłową konfiguracją infrastruktury chmurowej.

Zyskaj lepszą widoczność, większą wydajność i optymalizację kosztów. Wypróbuj nowy, uproszczony model bezpieczeństwa w całym środowisku chmurowym, obejmujący platformy AWS, Azure i Google Cloud. Dzięki lepszej ochronie Twój biznes będzie działać szybciej i osiągać lepsze wyniki.

Co otrzymujesz?

Automatyzację zabezpieczeń i sprawdzania zgodności

Setki automatycznych kontroli zgodności ze standardami branżowymi oraz regułami bezpieczeństwa chmury pozwalają ustawicznie poprawiać stan zabezpieczeń i zgodności całej infrastruktury chmurowej.

Szczegółowe procedury rozwiązywania problemów umożliwiają szybkie eliminowanie luk w zabezpieczeniach i ryzyka związanego z niezawodnością.

Uproszczenie sprawozdawczości

Jeden zbiorczy pulpit przekazuje kompletny i czytelny obraz całej infrastruktury wielochmurowej. Raporty oparte na praktycznie nieskończonej kombinacji filtrów pozwalają wszechstronnie przebadać całą infrastrukturę.

Dodatkowo raporty można zapisywać, planować ich generowanie według określonego harmonogramu oraz rozsyłać odbiorcom w odpowiednim momencie.

Baza wiedzy i procedury naprawcze

Baza wiedzy to stale rozbudowywana biblioteka, która obecnie zawiera ponad 600 gotowych testów sprawdzających konta użytkowników na platformach AWS™ i Microsoft® Azure™ oraz proste reguły działań naprawczych. Zasoby te pozwalają skutecznie wybrnąć z wielu opresji.

Połączenie funkcji monitorowania w czasie rzeczywistym oraz prostych, gotowych informacji o sposobach rozwiązywania problemów pozwala szybko wdrażać programy migracji do chmury, procesy DevOps i inne projekty chmurowe, bez obaw o stworzenie luk w zabezpieczeniach czy pogorszenie niezawodności.

Trend Micro Cloud One Conformity

  • zabezpieczy Twoją chmurę w sposób, który nie zakłóci prowadzenia działalności biznesowej
  • wyposaży chmurę w funkcje, które automatycznie wykryją i rozwiążą wiele problemów wynikających z nieprawidłowej konfiguracji infrastruktury chmurowej
  • umożliwi optymalizację kosztów i pomoże w zapewnieniu zgodności z najważniejszymi branżowymi standardami regulacyjnymi, takimi jak PCI, RODO, HIPAA i NIST.

Warto przeczytać