Cloud Access Security Broker

McAfee MVISION Cloud to działający w chmurze broker zabezpieczeń dostępu (CASB), który chroni dane w ich obecnej lokalizacji przy pomocy rozwiązania, które zostało zbudowane w chmurze i dla chmury. Jest to natywna dla chmury ochrona danych. Najwyżej oceniany przez Gartnera system klasy CASB pozwala zaoferować monitorowanie i ochronę danych w systemach taki jak: Microsoft 365, Google Gmail, SalesForce, OneDrive, Teams, Box, DropBox i wiele innych. Gotowe konektory do usług chmurowych pozawalają wykrywać aktywność użytkowników z nich korzystających oraz dokonywać analizy rodzaju danych przesyłanych do nich i składowanych tam. Dzięki temu monitorowanie i ochrona danych przed wyciekiem w chmurach stała się realna do implementacji.

Chociaż niektóre z rozwiązań CASB wykorzystują znane technologie i metody wcześniej używane w celu ochrony danych w aplikacjach lokalnych, CASB jest technologią odrębną od istniejących kategorii zabezpieczeń, takich jak tożsamość jako usługa (IDaaS), zapory aplikacji WWW (WAF), bezpieczne bramy sieciowe i zapory dla przedsiębiorstw.

Co adresuje CASB

  • Wdraża zasady ochrony przed wyciekami informacji (DLP) dla danych znajdujących się w chmurze
  • Zapobiega nieuprawnionemu udostępnianiu danych wrażliwych nieodpowiednim osobom
  • Blokuje synchronizację i pobieranie danych firmowych na urządzenia osobiste
  • Wykrywa przejęte konta, zagrożenia wewnętrzne i złośliwe oprogramowanie
  • Szyfruj dane za pomocą kluczy, do których dostęp masz tylko Ty
  • Kontroluj i zaostrza ustawienia bezpieczeństwa usług w chmurze

Warto przeczytać