E-materiały do kształcenia zawodowego

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. realizuje obecnie zadania w ramach dwóch umów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektów jest opracowanie elektronicznych materiałów edukacyjnych mających przyczynić się do rozwoju i wparcia procesu kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania oraz poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do aktualnych potrzeb polskiego rynku pracy.

Łączna wartość projektów, których zakończenie planowane jest na sierpień 2022 roku, przekracza 18,5 miliona złotych.

Więcej informacji na temat realizowanych projektów:

Projekt: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego obszar XII e-materiały dla branży spedycyjno-logistycznej, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego

Projekt: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego obszar XIII e-materiały dla branży rybackiej, transportu wodnego

Warto przeczytać