Połączenia sieciowe w Datacenter to podstawowe medium transportowe dla systemów tam operujących. Wysoka dostępność tego medium oraz niezawodność i skalowalność jest kluczowa do zbudowania wiarygodnego centrum danych. W ramach sieci datacenter można wyróżnić sieci SAN i LAN.

Wydajne i niezawodne sieci SAN do podstawowe medium połączeniowe dla infrastruktury datacenter. Aktualnie używane są w tym zakresie 2 technologie FibreChannel oraz iSCSI. Każda z tych technologii ma swoje specyficzne cechy
i właściwy dobór należy gruntownie przemyśleć i dostosować do własnego środowiska

Sieci LAN w datacenter to kolejny element, który należy zaprojektować w sposób przystający do środowiska. Są to najczęściej połączenia w technologii Ethernet o prędkościach zazwyczaj od 10Gb/s do 100Gb/s, aktualnie w połączeniach datacenter odchodzi się już od prędkości 1Gb/s. Dobierając rozwiązanie w zakresie LAN należy wziąć pod uwagę właściwą prędkość medium, przepustowość backendu switcha oraz oczekiwane funkcjonalności takie jak np. Datacenter Bridging.

Warto przeczytać