Systemy służące do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych pozwalają na ochronę informacji znajdujących się na różnego rodzaju zasobach wewnątrz firmy. Tego typu oprogramowanie zapewnia ochronę danych przed awariami sprzętu, działaniami użytkowników oraz innymi nieprzewidzianymi sytuacjami poprzez stworzenie ich kopii i zapisanie ich na dedykowanej przestrzeni dyskowej, taśmach lub bezpośrednio na zasoby w chmurze.

Istotnymi cechami wdrażanego środowiska backupu jest jego automatyzacja oraz centralizacja pod kątem zarządzania. Oznacza to, iż zaproponowany system musi być kompatybilny z szerokim portfolio aplikacji oraz systemów operacyjnych znajdujących się w środowisku klienckim. Prawidłowa konfiguracja polityk backupu oraz automatycznego powiadamiania o stanie zadań pozwala na poprawę wydajności działów administracyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie środowiska backupu.

Skalowalność to kolejny czynnik konieczny do rozważenia w przypadku implementacji środowiska backupu. Aplikacja odpowiedzialna za wykonywanie kopii bezpieczeństwa musi być przygotowana na fakt nieuniknionego rozrostu chronionego środowiska oraz na rosnące portfolio wewnętrznych aplikacji, tak aby jej działanie nie wprowadzało negatywnego efektu na pracę systemów produkcyjnych.

W ramach wykonywanych kopii bezpieczeństwa należy również uwzględniać polityki nakazujące długotrwałe składowanie danych. Proces ten nazywamy archiwizacją i może on być realizowany poza standardowymi politykami zabezpieczania danych poprzez zapis na dedykowaną przestrzeń lub nośniki. W przypadku archiwizacji danych doskonale sprawdzającym się typem urządzenia końcowego do zapisu danych są urządzenia dyskowe z wbudowaną deduplikacją danych. Dzięki skorzystaniu z tego typu urządzenia w środowisku mamy możliwość zapisu danych w optymalny sposób (fizyczny zapis jedynie różniących się bloków danych) oraz dużo szybszego czasu odzyskiwania porównując do taśm.

Warto przeczytać