Publikacja online wyników egzaminów maturalnych i ósmoklasisty

Za nami intensywny etap przygotowań zakończony przeprowadzeniem kolejnej już publikacji wyników egzaminu ósmoklasisty oraz, po raz pierwszy w historii, egzaminu maturalnego w Polsce. Zapewniliśmy tegorocznym zdającym 100-procentową dostępność do ich wyników online na stronach https://sioeo.ksdo.gov.pl oraz https://wyniki.edu.pl. W praktyce oznaczało to dla nas obsługę ruchu na poziomie blisko 49 000 zapytań w tym samym czasie.

„Dzisiejszy dzień to jest autentyczny przełom w publikacji wyników.
Zarówno w formie przekazu jak i dostępności do wyników.”

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie


„Kolejny wspólny sukces!
Dziękuję za zaangażowanie zespołów Centrum Informatycznego Edukacji, Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Krakowie oraz IT Systems and Solutions. Kolejny egzamin – tym razem maturalny – został przeprowadzony we wspólnie stworzonym, centralnym systemie informatycznym.”

Marek Charążka
Dyrektor Centrum Informacji Edukacji

Publikacja online wyników egzaminów ósmoklasisty od 2019 roku oraz tegorocznych wyników matur to efekt realizowanych przez ITSS, we współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Krakowa projektów „Integracja baz danych systemu oświaty” oraz „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” finansowanych ze środków UE w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej na temat projektu przeczytasz tutaj.

Warto przeczytać