Integracja baz danych systemu oświaty

O projekcie

IT Systems and Solutions, jako partner technologiczny, wspólnie z Centrum Informatycznym Edukacji i Okręgową Komisją Egzaminacyjną z Krakowa, zrealizowało przedsięwzięcie integrujące ponad 60 baz danych oświaty w całej Polsce.

Głównym celem projektu było wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych w różnych systemach, wykorzystywanych przez instytucje realizujące zadania oświatowe objęte projektem, a także umożliwienie prowadzenia pogłębionej analizy danych gromadzonych w zintegrowanych systemach/ zbiorach danych przez zewnętrzne systemy analityczne.

Opracowano Krajowy Systemu Danych Oświatowych składający się z szyny integracyjnej, przy pomocy której możliwa jest wymiana danych pomiędzy 60 systemami/zbiorami danych oświaty oraz z zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) – jeden interfejs do danych z zintegrowanych systemów. Przeprowadzono także migrację danych egzaminacyjnych do jednego systemu.

W efekcie ujednolicony został sposób przeprowadzania egzaminów ogólnokształcących w całym kraju. Projekt umożliwił przygotowanie szkół do pierwszej, nowej sesji egzaminacyjnej zaplanowanej dla ośmioklasisty w 2019 roku, integrując dane ponad 12 tysięcy szkół.

Beneficjenci projektu

Instytucje realizujące zadania oświatowe, tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, kuratoria oświaty, szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Instytucje realizujące projekt

Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący

Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie – Partner merytoryczny

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partner technologiczny

Kamienie milowe projektu

URUCHOMIENIE BUDOWANEGO SYSTEMU KSDO_SIOEO
zastąpienie przestarzałych systemów OKE – łącznie ponad 60 baz danych/systemów

ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE ŚRODOWISKA KSDO
szyna danych, repozytorium użytkowników (AD), jednokrotne logowanie (SSO)

URUCHOMIENIE INTEGRACJI Z SYSTEMEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ
przepływ podmiotów, użytkowników, uczniów

DOSTOSOWANIE SYSTEMU KSDO_SIOEO
do nowelizacji rozporządzenia (Egzamin ósmoklasisty)

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
zakończone powodzeniem

URUCHOMIENIE BUDOWANEGO SYSTEMU DO PUBLIKACJI WYNIKÓW
www.wyniki.edu.pl

PIERWSZA W HISTORII OGÓLNOPOLSKA PUBLIKACJA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ONLINE
sprawna i w 100% prawidłowa obsługa blisko 1 mln logowań użytkowników równocześnie (szczytowy moment publikacji wyników)


KSDO – Krajowy System Danych Oświatowych
SIOEO – System Informatyczny Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących

Projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019
w kategorii „Innowacje w edukacji”

Paweł Bednarski

Zastępca Dyrektora Centrum Informatycznego Edukacji

Firma IT Systems and Solutions wykazała się należytą starannością w wykonywaniu powierzonych zadań, która wobec zmieniających się często wymagań projektu pozwoliła na sprawną realizację celów, przy jednoczesnym zachowaniu założeń czasowych harmonogramu realizacji projektu.