Plan ZP Plus – System do zarządzania zamówieniami publicznymi

PlanZP Plus to rozwiązanie wspierające proces udzielania zamówień publicznych w jednostkach zamawiających, obsługujące zamówienia duże i małe monitorując progi ustawowe i regulaminowe. Umożliwia ewidencje umów i rozliczeń oraz generowanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

System monitoruje próby przekroczenia progu do 130 000 zł oraz progów Unijnych wg Nowej ustawy PZP. PlanZP przeznaczony jest do planowania zamówień publicznych z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany w planie zamówień publicznych na określony rok.

  • Zamówienia publiczne realizowane są standardowo na 3 poziomach: Plan zamówień wydziałowy (poziom 1), rejestru wniosków o zamówienie (poziom 2), umowa lub faktura (poziom 3). System pozwala na generowanie raportów zgodnych z regulaminami Zamawiającego.
  • Każdy z dysponentów oprogramowania ma możliwość tworzenia swojego częściowego planu zamówień, na który składa się łączny plan zamówień publicznych w postaci generowanego raportu, a także zestawienia w systemie z informacją o proponowanym trybie i sumie zamówień w danej kategorii.
  • Dla dysponentów istnieje możliwość przypisania nie tylko Planu poszczególnych zamówień, ale również budżetu na jego realizacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu system pilnuję zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych.
  • Oprogramowanie kontroluje wszystkie wprowadzone dane wg ustalonej szczegółowości oraz weryfikuje wprowadzone wartości. Każdy umieszczony wniosek ma swój numer, zawiera opis przedmiotu zamówienia, wskazanie rodzaju (usługi, dostawy, roboty budowlane) oraz przypisaną do niego wartość, a także sumuje wg wybranej kategorii zamówienia z przypisanymi kodami CPV.

System można zintegrować z systemami obiegu dokumentów, finansowo-księgowymi, a także innymi systemami dziedzinowymi co znacznie usprawnia pracę i niweluje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. PlanZP współpracuje z modułem Planowania Budżetu, dzięki czemu wygenerowanie wniosku o zamówienie publiczne jednocześnie blokuje środki w budżecie tworząc zaangażowanie.

Warto przeczytać