Budowa i rozwój aplikacji mobilnych (Android, iOS)

Posiadając duże doświadczenie w tworzeniu systemów i aplikacji webowych, przenieśliśmy nasze najlepsze praktyki i zdobytą widzę na obszar aplikacji mobilnych. Dlatego też również w tym obszarze, przede wszystkim stawiamy na poznanie i analizę naszego Klienta, jego modelu biznesowego i tym samym wynikających z niego potrzeb, ale też ograniczeń i możliwości w zakresie zastosowania aplikacji mobilnych. W przypadku aplikacji mobilnych to bardzo ważny obszar, ponieważ nie tylko same aplikacje stanowią o sukcesie rynkowym, ale także przede wszystkim dobór i analiza urządzeń mobilnych, na których dana aplikacja będzie pracować, obszarów w jakich będzie działać. Posiadając tą wiedzę jesteśmy w stanie dobrze zaprojektować nie tylko samą aplikację mobilną dla Klienta, ale też jej architekturę działania, sposoby i metody zabezpieczeń.

Równie istotną kwestią jest stały monitoring, aktualizacja i rozwój aplikacji mobilnych do stale zmieniających się warunków rynkowych, ale też przede wszystkim do zmian technologicznych. Dzięki stałej współpracy z Klientem, mamy możliwość śledzenia pracy tworzonych przez nas aplikacji, co wpływa pozytywnie na ich dalszy rozwój oraz aktualizację do potrzeb rynkowych czyli klientów naszych Klientów, przy jednoczesnej realizacji założonych na samym początku celów biznesowych, jakie dane aplikacja ma spełniać.  

Warto przeczytać