Współpraca z NCBiR

IT Systems and Solutions podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na zakup i dostawę licencji oraz konsultacje wdrożeniowo-szkoleniowe w ramach usług wsparcia i wdrożeniowych do systemu informatycznego z dodatkowymi modułami. Kontrakt pozyskany w drodze przetargu publicznego zamyka się w kwocie blisko 160 tysięcy złotych.

Warto przeczytać