Wirtualizacja środowisk IT American School of Warsaw

W najbliższych tygodniach realizować będziemy usługę dostarczenia sprzętu i oprogramowania w ramach podpisanej z ASW umowy na wdrożenie środowiska wirtualizacyjnego i rekonfiguracji systemów dla wysokiej dostępności. Zadanie to obejmować będzie dostawę macierzy, pamięci serwerów oraz licencji oprogramowania.

Warto przeczytać