Webinar: Kontroluj zagrożenia bezpieczeństwa IT z ManageEngine

Niezabezpieczanie środowiska informatycznego może być bardzo kosztowne. Wysokie wydatki w tym obszarze są bezpośrednio związane z brakiem wdrożenia skutecznych zabezpieczeń na punktach końcowych. Wiele organizacji posiada złożony system informatyczny, w którego skład wchodzą urządzenia z wewnętrznej sieci oraz te połączone zdalnie. Bez stosowania odpowiednich narzędzi mają one problemy w szybkim usuwaniu potencjalnych zagrożeń oraz są podatne na ataki.

Większość podatności, które pojawiają się w systemach jest dość szybko „łatana” przez producentów, jednakże największą bolączką staje się wdrożenie tych poprawek w środowisku informatycznym. Także śledzenie wydawanych poprawek, ze względu na ilość wykorzystywanych w firmie aplikacji, staje się w zasadzie niemożliwe bez pomocy automatycznego systemu. Dodatkowym problemem stają się także aplikacje instalowane przez użytkowników, którzy ich nie aktualizują, a brak świadomości o ich istnieniu w IT powoduje, że systemy nie są zabezpieczone we właściwy sposób.

Rozwiązaniem części tych problemów zajmuje się ManageEngine Vulnerability Manager Plus, który posiada szereg modułów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem:

Wykrywanie podatności na zagrożenia. Identyfikowanie rzeczywistych zagrożeń związanych z dużą rzeszą zagrożeń. Ocena i nadanie priorytetu lukom w zabezpieczeniach na podstawie możliwości wykorzystania, ważności, wieku, liczby systemów, których dotyczy problem, a także dostępności poprawki.

Zarządzanie poprawkami. Dostosowywanie, organizowanie i automatyzacja całego procesu „łatania”. Automatycznie pobieraj, testuj i wdrażaj poprawki w systemach Windows, Mac, Linux i ponad 500 aplikacjach innych firm z wbudowanym modułem poprawek — bez dodatkowych kosztów.

Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń. Zoptymalizuj bezpieczeństwo systemu. Upewnij się, że są wymuszane złożone hasła, najmniejsze uprawnienia i ochrona pamięci, a także upewnij się, że są one zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa CIS i STIG.

Zabezpieczanie serwerów sieci Web. Uzyskaj szczegółowe informacje na temat przyczyny, wpływu i środków zaradczych oraz wad zabezpieczeń serwera sieci Web.

Audyt oprogramowania wysokiego ryzyka. Pozbądź się nieautoryzowanego i nieobsługiwanego oprogramowania. Zidentyfikuj oprogramowanie, takie jak udostępnianie pulpitu zdalnego, oprogramowanie typu „end-to-peer” i oprogramowanie typu „peer-to-peer”, które uznaje się za niebezpieczne, i odinstaluj je z punktów końcowych automatycznie.

Ograniczenie luk w zabezpieczeniach typu zero-day. Przestań czekać na poprawki. Wdrażaj wstępnie utworzone, przetestowane skrypty bez oczekiwania na poprawkę, która zabezpieczy sieć przed lukami w zabezpieczeniach typu zero-day.

Zapraszamy na webinar Marka Koźniewskiego, Architekta Rozwiązań, Kierownika Zespołu Realizacji ITSS.

AGENDA

11:00-11:05 – Powitanie

11:05-11:30 – ManageEngine Vulnerability Manager Plus

11:30-11:50 – Live Demo

11:50-12:00 – Pytania i odpowiedzi

Deklarację wzięcia udziału w spotkaniu przekaż swojemu opiekunowi handlowemu lub prześlij na adres e-mail: biuro@itss.pl

Warto przeczytać