Ubezpieczenie od ryzyk cyber

Działająca w ramach Cyber Security Center spółka ITSS wraz z Findia – przedstawiciel Lloyd’s, przygotowały pakiet rozwiązań zapewniających kompletne bezpieczeństwo Państwa organizacji wraz z ubezpieczeniem od ryzyk cyber.

Polisa ubezpieczeniowa, będąca dopełnieniem systemu bezpieczeństwa zapewnia:

  1. Wsparcie w reakcji na zdarzenie cyber (koordynacja działań, specjalistyczne zasoby, realna pomoc).

  2. Finansowanie kosztów lub odszkodowanie z tytułu strat wywołanych zdarzeniami cyber, m.in. z tytułu:

        a) utraty/uszkodzenia danych i sieci

        b) przerwy w działalności

        c) roszczeń osób trzecich

        d) kosztów związanych z reakcją na incydent

        e) cyber kradzieży (także w wyniku tzw. podszywania się) lub cyber wymuszenia

        f) utraty reputacji

        g) kosztów z tytułu nałożonych kar i postępowań regulacyjnych

Warto przeczytać