Trwa składanie wniosków w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Do 13 października bieżącego roku gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Całościowy budżet projektu wynosi 1,9 MLD PLN. Każdy samorząd może dostać od 200 000 do 850 000 PLN. Projekt jest skierowany do ponad 2807 JST – gmin, powiatów i województw.

Samorządy mogą przeznaczyć pieniądze na opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wnioski o grant można składać na zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji urzędu, a także jednostek podległych (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) między innymi na:

zakup, wdrożenie i utrzymania systemów zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia (EDR, NDR lub XDR)

zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań do ciągłego monitorowania bezpieczeństwa jak systemy skanujące podatności i monitorujące ryzyko cybernetyczne

zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC)

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Warto przeczytać