System ochrony danych przed wyciekiem dla UOKiK

Z dniem 31 października ITSS podpisała umowę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wdrożenie systemu informatycznego DLP wspomagającego ochronę danych w postaci elektronicznej przed utratą i wyciekami na poziomie pół tysiąca komputerów. System ma zapewnić kontrolę między innymi nad urządzeniami peryferyjnymi oraz kontrolę poufnych danych wysyłanych poza sieć firmową, a także szczegółowe raportowanie rejestrowanych zdarzeń. Umowa zamyka się w kwocie ponad 150 tysięcy złotych brutto.

Warto przeczytać