Zabezpieczenie komputerów i usług chmury publicznej

Klient

Respect Energy to zespół ekspertów pracujących na rzecz redukcji śladu węglowego. Firma specjalizuje się w handlu energią elektryczną realizując zadania w obrębie przesyłu energii między rynkami europejskimi, odkupu i sprzedaży zielonej energii oraz inwestycji w zielone źródła energii. Obecna jest na 21 rynkach i stale rozszerza skalę działalności. Od 2020 roku pełni rolę animatora na Towarowej Giełdzie Energii.

Wyzwanie

Zespół Respect Energy to ponad 200 użytkowników pracujących hybrydowo z wykorzystaniem usług w publicznych chmurach obliczeniowych.
Z uwagi na powyższe kluczowymi założeniami dla realizacji projektu były:

ochrona wszystkich komputerów

ochrona ruchu do Internetu

zabezpieczenie usług chmury publicznej GWorkSpace, Azure, Jira przed zagrożeniami malware i kradzieżą danych

wdrożenie monitorowania aktywności Użytkowników w chmurach

Realizacja projektu w oparciu o rozwiązania firmy

kompleksowa dostawa i wdrożenie systemu ochrony komputerów, użytkowników oraz usług chmurowych na bazie produktów McAfee MVISION CLOUD, UCE, EDR i ePO

objęcie ochroną wszystkich komputerów wraz z zapewnieniem filtrowania ruchu WWW i systemem EDR

monitoring i kontrola dostępu Użytkowników do usług ShadowIT oraz publicznych chmur obliczeniowych w oparciu o najlepsze na świecie rozwiązanie Cloud Access Security Broker

Wartość projektu przekroczyła ćwierć miliona złotych.

Artur Kiełbowicz

Dyrektor Biura Analiz, Wdrożeń i Bezpieczeństwa IT Respect Energy

Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę IT Systems and Solutions Sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego Partnera IT.