System do przeprowadzania egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line

W ramach projektu „Egzaminy on-line” Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie stworzyliśmy prototyp systemu do przeprowadzania ogólnopolskich egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu.

System umożliwia przeprowadzanie egzaminów i testów w formule zdalnej. Odpowiada za pełen proces przeprowadzenia egzaminu – od przygotowania arkuszy egzaminacyjnych, przez przeprowadzenie całego procesu organizacji egzaminu, aż do rozwiązania zadań przez uczniów, sprawdzenia i zaprezentowania wyników.

Na zakończenie prac w systemie przeprowadzony został próbny egzamin maturalny z geografii. W pilotażu udział wzięło kilkuset uczniów z kilkudziesięciu szkół z całej Polski. Wyniki egzaminu on-line dostępne były już w 15 minut po zakończeniu egzaminu.

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROJEKT

Centrum Informatyczne Edukacji – Partner wiodący,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Partner merytoryczny.

ADRESACI PROJEKTU

Okręgowa Komisja Egzaminacyjne w Krakowie,

Centralna Komisja Egzaminacyjna,

docelowo, z wdrożonego systemu będą korzystały wszystkie Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące oraz ich uczniowie biorący udział w testach diagnostycznych i egzaminach próbnych.

ZREALIZOWANE ZADANIA


analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych prototypu systemu do przeprowadzenia egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line

przygotowanie i implementacja prototypu systemu do przeprowadzania testów diagnostycznych i egzaminów próbnych on-line

pilotaż prototypu systemu w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

uruchomienie linii wsparcia użytkownika

przeprowadzanie ewaluacji prototypu systemu wraz z rekomendacjami do jej pełnego wdrożenia produkcyjnego