Rozwiązanie ManageEngine Desktop Central

O Polskiej Akademii Nauk

Jest to państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Wyzwanie biznesowe

Sieć IT w PAN jest zbudowana w modelu lokalizacji centralnej i 27 oddziałów zamiejscowych w tym 7 stacji zagranicznych. Dział IT Składający się z 7 osób zarządza wszystkimi lokalizacjami i ca. 1000 stacji roboczych pracowników, dodatkowo w zakres zarządzania wchodzą także urządzenia mobilne.

Rozmawiając z pracownikami Zespołu Teleinformatyki uzyskaliśmy informacje, że

„największym wyzwaniem jest wdrażanie aktualizacji oraz kontrola stanu tego wdrażania jak również zarządzanie aplikacjami na stacjach roboczych i urządzeniach mobilnych. Istotną także cechą było usprawnienie procesu wdrażania systemów operacyjnych na stacjach roboczych, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej możliwości zdalnego zarządzania stacjami roboczymi niezależenie od ich lokalizacji stały się kluczowe dla naszego zespołu IT”.

Zespół Teleinformatyki PAN nadzoruje ogólną infrastrukturę IT i zapewnia doradztwo technologiczne oraz rozwiązania dla wszystkich jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej. Zapewnia to bezprecedensową widoczność i możliwość kontrolowania całej infrastruktury IT organizacji.

Poszukiwanie ujednoliconego rozwiązania do zarządzania punktami końcowymi (UEM)

Wcześniej Zespół Teleinformatyki PAN polegał na usługach Windows Server Update Services do poprawiania komputerów, serwerów i laptopów oraz narzędzi MDT do Instalacji systemów operacyjnych. Korzystali również z oprogramowania innej firmy do generowania list aplikacji zainstalowanych na każdym komputerze, co było niezbędne do monitorowania nieautoryzowanej instalacji i użytkowania. Mnogość rozwiązań skłoniła ich do poszukiwań metod na konsolidację swoich potrzeb pod jednym parasolem programowym.

Rozwiązanie: Desktop Central

Aby efektywnie zarządzać punktami końcowymi, serwerami i komputerami personelu, administrator systemów musi efektywnie zarządzać czasem.
W organizacji zorientowanej na efektywność, kluczowe znaczenie ma możliwość szybkiego i wydajnego zarządzania i monitorowania całego sprzętu i oprogramowania przy minimalizacji czasu pracy na to poświęcanej.

Desktop Central znacznie uprościł proces zarządzania stacjami roboczymi w PAN, poprawił również produktywność i umożliwił podniesienie poziomu bezpieczeństwa IT. Dodatkowo zapewnił PAN wiele innych korzyści, takich jak:

Kompleksowe łatanie systemu operacyjnego i innych aplikacji innych firm.

Zapewnienie okresowych skanów w celu śledzenia sprzętu i oprogramowania w sieci.

Zapewnienie wielu funkcji zdalnego dostępu do zdalnego rozwiązywania problemów.

Liczne raporty dotyczące zarządzania urządzeniami, które zapewniają głęboki wgląd w sieć IT.

Bezproblemowy proces tworzenia i wdrażania systemu operacyjnego.

Zapewnienie ujednoliconej konsoli do zarządzania zarówno komputerami stacjonarnymi, jak i urządzeniami mobilnymi.

Środowisko Desktop Central

W pełni usatysfakcjonowany korzystaniem z Desktop Central, Zespół Teleinformatyki PAN stwierdził, że „Desktop Central zapewnił nam kontrolę i raportowanie w jednym miejscu”. Kontrolowanie operacji z centralnej lokalizacji usprawnia i upraszcza operacje IT. Utrzymywanie produktów różnych dostawców opartych na różnych modelach licencjonowania było kłopotliwe i wymagało wspólnych wysiłków, aby zapewnić, że wersje oprogramowania są zawsze aktualne. Korzystając z Desktop Central PAN utrzymuje teraz ujednoliconą infrastrukturę IT oszczędzając cenny czas, wysiłek i koszty.

ManageEngine Desktop Central to holistyczne, ujednolicone rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi, które pomaga w zarządzaniu tysiącami serwerów, komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych z centralnej lokalizacji. Automatyzuje cały cykl życia zarządzania punktami końcowymi, od prostej konfiguracji systemu po złożone wdrażanie oprogramowania. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży zarządzania IT, ManageEngine Desktop Central zrozumiał potrzeby rynku i opracował produkt do ochrony przed cyber zagrożeniami. Zaufany przez ponad 15 000 klientów na całym świecie, Desktop Central pomaga firmom obniżyć koszty infrastruktury IT, osiągnąć wydajność operacyjną i ulepszyć produkty

Zespół Teleinformatyki

Polska Akademia Nauk

Podobnie jak w przypadku innych programów używanych przez PAN, instalacja i konfiguracja rozwiązania spełniającego indywidualne potrzeby może zająć trochę czasu. Dzięki współpracy z Partnerem wdrażającym – firmą IT Systems and Solutions Sp. z o.o. nasze problemy były rozwiązywane szybko i sprawnie przez inżynierów ITSS, bądź też przy naszej współpracy przekierowywane bezpośrednio do zespołów wsparcia ManageEngine.