Budowa Systemu Wymiany Danych Pomiarowych

O Projekcie

System Wymiany Danych Pomiarowych (SWDP) przeznaczony jest dla wybranych Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Polsce (SGR CHEM-EKO) jako system pozwalający na szybką wymianę danych pomiarowych, danych geoprzestrzennych, informacji opisowych, wszelkiego rodzaju plików oraz przekazu obrazu z miejsca zdarzenia, a także zapewnienie łączności audio pomiędzy ratownikami na miejscu zdarzenia, a specjalistami Centralnej Jednostki Analitycznej (CJA) i ekspertami zewnętrznymi (zwanych dalej ekspertami).

Kluczowe założenia systemu

gromadzenie, archiwizowanie i wymiana wyników pomiarów oraz informacji powiązanych z akcjami ratownictwa chemicznego, pomiędzy Specjalistycznymi Grupami Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i ekspertami z całego kraju włączonymi do działań

tworzenie bazy wiedzy dostępnej dla wszystkich uczestników współpracujących w ramach systemu

tworzenie meldunków z akcji realizowanych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa CHEM-EKO

dostęp do systemu przez specjalistów CJA, jak i ekspertów zewnętrznych, niebędących bezpośrednio na miejscu działań, a zapewniających wiedzę merytoryczną potrzebną ratownikom prowadzącym działania

Realizacja

System zbudowany został w oparciu o dedykowane oprogramowanie pracujące w modelu chmury prywatnej, opartej o dwie podstawowe, centralne jednostki analityczne (KWPSP Warszawa- KWPSP Poznań) oraz o centrum awaryjne (KWPSP Warszawa – w fizycznie wydzielonej lokalizacji). W każdej z lokalizacji zainstalowany został klaster obliczeniowy, który składa się z trzech serwerów obliczeniowych oraz szybkiej macierzy dyskowej. Centralne jednostki analityczne mają możliwość wymiany danych z mobilnymi zespołami analitycznymi (3 zespoły) i zespołami rozpoznania (4 zespoły), które stanowią specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP. 

Środowisko zabezpieczone zostało dedykowanymi koncentratorami VPN, które zestawiają kanały komunikacyjne z mobilnymi kolektorami danych za pomocą sieci publicznej przy użyciu silnych metod uwierzytelniania, w oparciu o certyfikaty generowane dla każdego z kolektorów danych. Kolektory wyposażone zostały w wbudowany modem LTE/3G/WLAN umożliwiający podłączenie się do praktycznie dowolnego medium telekomunikacyjnego, jak również działanie w miejscach, w których klasyczne medium (sieć LAN, Wifi) nie występuje.

APLIKACJA MOBILNA

przeznaczona dla ratowników pracujących
w terenie na tabletach do pracy w trudnych warunkach

APLIKACJA WEBOWA

przeznaczona dla dowódców koordynujących akcję z bezpiecznego miejsca

Opracowany System Wymiany Danych Pomiarowych umożliwia:

wymianę danych pomiarowych

wymianę danych geoprzestrzennych – mapy  

transmisję obrazu „na żywo” z miejsca akcji do ekspertów poprzez użycie kamer nasobnych przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia chemicznego, które mogą zostać poddane procesowi dekontaminacji

dwustronną łączność audio pomiędzy ratownikami prowadzącymi działania i ekspertami

dwustronną wymianę plików pomiędzy ratownikami i ekspertami

użycie tabletów przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia chemicznego, które mogą zostać poddane procesowi dekontaminacji