Publikacja online wyników egzaminów maturalnych i ósmoklasisty 2023

Za nami kolejny pracowity rok w projekcie KSDO (Krajowy System Danych Oświatowych), który pozwolił ponownie z sukcesem przeprowadzić publikacje online wyników egzaminów ósmoklasisty i maturalnych przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika (ZIU).

Nowością w tym roku szkolnym jest możliwość wglądu do wniosków przez system ZIU, z którego skorzystało aż 7 z 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, eliminując tym samym dotychczasowe wnioski papierowe.

Świetna praca naszych zespołów, obejmująca tworzenie nowych funkcjonalności, ciągły monitoring środowiska, wydajności i bezpieczeństwa oraz nieustanne testy umożliwiła bezawaryjną prezentację wyników każdego zdającego i ich rodzin. Statystyki mówią same za siebie.

Warto przeczytać