Po raz kolejny wspieramy Akademię Przyszłości

Niezmiernie cieszymy się, iż kolejny już rok możemy być częścią pozytywnych zmian małych, lokalnych społeczności. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom oraz dzieciom, które w siebie nie wierzą – dzieciom z niską samooceną i trudnościami w szkole. W tym roku wspieramy działania na rzecz podopiecznych Kolegium w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie.

W tym, jak i nadchodzącym roku pomoc potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. Pandemia dotknęła nas wszystkich, jednak najbardziej uderzyła w grupy i tak już wykluczone społecznie oraz najmniej uprzywilejowane, w najsłabszych. Wspierając inicjatywy społeczne możemy mieć jednak realny pozytywny wpływ na nasze otoczenie.

Przekazane środki finansowe przeznaczane zostaną na organizację i rozwój działań Wolontariuszy w całej Polsce oraz zwiększanie zasięgu Akademii Przyszłości. Wolontariusze pracują za darmo, ale żeby ich działanie było możliwe, żeby ich zaangażowanie zostało dobrze wykorzystane, konieczne jest stworzenie całego zaplecza organizacyjnego rekrutacji, szkoleń, logistyki, narzędzi pracy, systemów informatycznych, zapewnienie wyposażenia.


Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Poprzez cotygodniowe zajęcia indywidualni tutorzy kształtują w dzieciach poczucie własnej wartości i rozwijają ich mocne strony. Celem Akademii jest, by dzieci zaczęły samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności i z podniesioną głową patrzyły w przyszłość oraz realizowały swój potencjał, marzenia i aspiracje. Akademia wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu.

Warto przeczytać