Nowa sieć informatyczna GIOŚ

Zakończyliśmy prace na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska obejmujące zaprojektowanie i budowę sieci informatycznej zapewniającej bezpieczną komunikację między centralą i 56 placówkami z terenu całej Polski. Zakres prac obejmował zaprojektowanie, dostawę urządzeń, instalację i konfigurację systemu oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

Projekt pod nazwą „Dostarczenie i uruchomienie oraz rekonfiguracja urządzeń do budowy systemu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy lokalizacjami GIOŚ w szczególności DMS, RWMŚ oraz CLB” o wartości przekraczającej pół miliona złotych zrealizowany został w ramach zamówienia publicznego.

Warto przeczytać