Narodowy Fundusz Zdrowia z systemem ochrony DLP

W wyniku udzielonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia zamówienia publicznego IT Systems and Solutions wdraża system informatyczny wspomagający ochronę danych w postaci elektronicznej przed utratą i wyciekami danych na poziomie 350 stacji końcowych. Poza wdrożeniem projekt obejmuje również przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, świadczenie usług wsparcia serwisowego oraz usług konsultacyjnych. Wartość projektu wyniosła blisko 300.000 zł.

Warto przeczytać