Nagroda dla projektu „Integracja Baz Danych Systemu Oświaty”!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż realizowany przez nas projekt „Integracja Baz Danych Systemu Oświaty”, w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacje w edukacji”.

Przedsięwzięcie obejmowało integrację ponad 60 baz danych oświaty w całej Polsce i dedykowane było m.in. dla ponad 12 000 szkół. W efekcie wcześniejszych i kontynuowanych obecnie prac, ujednolicony został sposób przeprowadzania egzaminów ogólnokształcących w całym kraju, dzięki czemu w czerwcu tego roku, przeszło 370 000 uczniów klas ósmych szkół podstawowych, po raz pierwszy w historii publikacji wyników egzaminów, mogło sprawnie i bez zakłóceń sprawdzić swoje osiągnięcia on-line pod adresem www.wyniki.edu.pl.

IT Systems and Solutions Sp. z o.o. w projekcie pełniła rolę Partnera Technologicznego odpowiedzialnego za analizę wdrożeniową projektu, dobór narzędzi i rozwiązań technologicznych, dobór i utrzymanie infrastruktury informatycznej projektu wraz z systemami bezpieczeństwa oraz dodatkowo za utrzymanie, monitoring i aktualizacje środowiska produkcyjnego projektu.

Warto przeczytać