ITSS Inwestorem Społecznym

IT Systems and Solutions dołączyła do grona Inwestorów Społecznych wspierając finansowo Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora projektów Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

To nasz wkład w pomoc najbardziej potrzebującym i rozwój dzieci z niską samooceną i trudnościami w szkole. Przez cały nadchodzący rok, będziemy mogli obserwować jak wolontariusze Akademii Przyszłości będą rozwijać, wybrane przez nas, Kolegium w Elblągu poprzez organizację szkoleń i lokalnych spotkań oraz pracę tutorów z dziećmi. Będziemy śledzić także jak dzieci pokonują trudności w szkole i uwalniają swój własny potencjał.

Warto przeczytać