ITSS dla projektu „egzaminy on-line”

ITSS zawarła umowę z Centrum Informatycznym Edukacji na realizację projektu pn. „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu”. Prace w ramach przedsięwzięcia świadczone będą do końca I połowy 2022 roku.

Cel i zakres projektu

Celem projektu jest zbudowanie prototypu rozwiązania służącego do przeprowadzania testów diagnostycznych w trakcie przygotowania treści egzaminów ósmoklasisty i maturalnego, docelowo zaś przygotowanie prototypowego rozwiązania do prowadzenia on-line próbnych egzaminów dla ósmoklasistów i egzaminów maturalnych.

W ramach zawartej umowy zespół specjalistów IT Systems and Solutions prowadzi usługi w zakresie:  

wykonywania prac programistycznych przy budowie Prototypu Systemu poprzez opracowanie funkcjonalności opisanych w wymaganiach biznesowych Systemu, w tym:

stworzenie architektury Prototypu Systemu, analiza potrzeb i zakresu pracy Prototypu

opracowanie modułów do tworzenia pytań testowych i arkuszy egzaminacyjnych, stworzenie architektury systemu do zarządzania procesami testów diagnostycznych i egzaminów on-line

import i zarządzanie podmiotami, egzaminatorami, nauczycielami, zdającymi

integracja z Krajowym Systemem Danych Oświatowych z wykorzystaniem szyny danych

migracja danych niezbędnych do funkcjonowania Prototypu

przygotowanie Prototypu Systemu do przeprowadzenia testów próbnych i diagnostycznych

przygotowanie modułów do oceny prac i przeliczania wyników

publikowanie wyników i raportowanie

projektowania, programowania, testowania oraz wdrażania funkcjonalności Prototypu Systemu wynikających z aktualnego stanu prawnego oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu”

projektowania, programowania, testowania oraz wdrażania funkcjonalności Prototypu związanych z podniesieniem ergonomii i wydajności jego pracy

administracji wytworzonymi w ramach umowy funkcjonalnościami polegającej na zarządzaniu zasobami

system zarządzania Microsoft Team Foundation Server

systemami operacyjnymi (Windows, Linux)

klastrami baz danych (np. MsSQL, MySQL, Redis, Elastic)

usługami takimi jak: IIS, HAPPROXY, DFS, DNS

platformami wirtualizacji VMWARE

systemem do wykonywania kopii zapasowych

Warto przeczytać