Grupa Kapitałowa ITSS wchodzi na rynek B2C

W dniu 15.10.2019 r. IT Systems and Solutions Sp. z o.o. podpisała umowę inwestycyjną, w ramach której nabyła większościowy pakiet udziałów w SITA Sp. z o.o. Jest to pierwszy krok w planowanym procesie inwestycyjnym. Zakup marki SITA pozwolił zrealizować plan rozwoju Grupy Kapitałowej ITSS związany z wejściem na rynek B2C. 

Powołana została również nowa spółka SITA Innovation, której zadaniem będzie budowa nowych strategii sprzedaży i marketingu dla istniejącego produktu, dalsza ekspansja marki SITA na rynkach krajowym i międzynarodowych oraz stworzenie nowej wersji produktu w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii.

Warto przeczytać