System ochrony danych przed wyciekiem ma chronić organizację przed celową lub przypadkową utratą ważnych informacji.

Do przypadkowej albo złośliwej utraty danych może dojść przy zastosowaniu powszechnych kanałów – poczty elektronicznej, publikacji WWW, przenośnych pamięci USB albo poprzez wydruki – i mogą was one kosztować miliony.

Dla kogo?

  • Dla firm, które wiedzą, że ich wartość tkwi w danych przetwarzanych w systemach IT.
  • Dla tych, którzy muszą zapewnić ochronę i zgodność z wymogami.
  • W celu dowodowym po fakcie wycieku danych.
  • Kontrola wykorzystania portów komputera z możliwością zdefiniowania uprawnionych urządzeń zewnętrznych do użycia (np. konkretne USB, drukarki, telefony, itp.).

Korzyści

  • Zapobiega utracie danych w dowolnym miejscu, w jakim znajdą się wasze dane: w pracy, w domu czy w podróży.
  • Określa szczegółowo mechanizmy filtrowania, monitorowania i blokowania danych poufnych na dowolnym przenośnym urządzeniu pamięci masowej na bazie ich zawartości.
  • Gwarantuje, że dane są chronione we wszystkich punktach końcowych, niezależnie od systemu operacyjnego i typu urządzenia, czy miejscu przechowywania.
  • Udowodnia zgodność z wymogami prawnymi i zasadami wewnętrznymi audytorom, wyższemu kierownictwu oraz innym zainteresowanym.

Produkty

McAfee Endpoint DLP, McAfee Network DLP

Warto przeczytać