Nasza firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem wysoce dostępnych rozwiązań w oparciu o chmury obliczeniowe (AWS, Azure, GCP), migracją
i integracją danych w chmurze, zarządzaniem zasobami, jak również implementacją aplikacji na bazie infrastruktury chmurowej (DBaaS, FaaS), a także innymi usługami dostępnymi w katalogu usług chmurowych ww. operatorów (przykładowo sam Amazon ma obecnie w swojej ofercie ponad tysiąc usług).
W wyniku realizacji prac powstaje projekt rekomendacji konkretnych komponentów infrastruktury, opartej o zasoby chmury obliczeniowej oraz usług sieciowych i systemowych.

Warto przeczytać