Bezpieczeństwo Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

ITSS podpisała umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym na dostawę systemu bezpieczeństwa dla środowisk zwirtualizowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt zakłada wdrożenie systemu ochrony dla ponad półtora tysiąca serwerów wirtualnych. Wartość kontraktu wynosi blisko 10,5 miliona złotych.

Projektowany system bezpieczeństwa będzie miał za zadanie chronić zwirtualizowaną infrastrukturę obliczeniową OSE w zakresie:

– detekcji niebezpiecznego kodu na objętym ochroną systemie poprzez analizę typu anty-wirus/anty-malware,

– filtrowania ruchu sieciowego,

– skanowania podatności serwerów,

– wykrywania i zapobiegania atakom wykorzystującym podatności systemu operacyjnego i aplikacji,

–  monitorowania integralności kluczowych plików, katalogów, kluczy rejestrów, działających procesów oraz otwartych portów,

– monitorowania i blokowania nowego potencjalnie niebezpiecznego kodu poprzez mechanizm kontroli aplikacji,

– inspekcji logów generowanych przez serwer i uruchomione na serwerze usługi.

Projekt „Dostawa Systemu bezpieczeństwa dla środowisk zwirtualizowanych w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowany będzie w okresie 5 lat.


Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego, bezpiecznego Internetu dla szkół w Polsce. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą o istniejącą infrastrukturę szerokopasmową wybudowaną w ramach inwestycji komercyjnych oraz dofinansowanych ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za uruchomienie i utrzymanie Sieci OSE, oraz w szczególności za dostarczenie szkołom usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z kompleksowymi usługami bezpieczeństwa sieciowego, w tym ochrony przed zagrożeniami dla prawidłowego rozwoju uczniów, odpowiedzialny jest Operator OSE, którym jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach budowy OSE uruchomiona została rozległa sieć transmisji danych, wybrane systemy bezpieczeństwa wraz z systemami wsparcia obejmującymi m.in. OSS, BSS, jak również dostarczone i zainstalowane zostały do szkół urządzenia abonenckie (CPE), przełączniki, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej (AP). Usługi OSE obejmują swoim zasięgiem terytorium Polski. Sieć OSE zbudowana jest z wykorzystaniem Węzłów Bezpieczeństwa zlokalizowanych na terenie 16 województw.

Warto przeczytać